top of page

TANKKEURINGEN

TANKCONTROLE NA INSTALLATIE

Het volume van uw tank bepaalt samen met het type van uw tank (bovengronds of ondergronds) of en hoe vaak een tankcontrole nodig is. Soms bestaat er verwarring over wat een ondergrondse tank nu precies is. Wel, een tank moet in de grond ingegraven zijn om als ondergronds gelabeld te worden. Een tank in uw kelder is dus een bovengrondse tank. Een overzicht.

 

• Een ondergrondse tank van minder dan 6000 liter:
U bent verplicht om elke vijf jaar een tankcontrole te laten uitvoeren.

• Een bovengrondse tank van minder dan 6000 liter:
Een bovengrondse tank van minder dan 6000 liter is sinds 1 maart 2009 vrijgesteld van een periodieke tankcontrole. Als uw tank al van voor 2009 in gebruik is, dan moet u kijken op het onderhoudsattest van uw tank. Staat er bij ‘datum voor volgende controle’ een datum na 1 maart 2009? Dan is een tankcontrole niet nodig. Staat er een datum voor 1 maart 2009? Dan moet u uw tank nog eens laten controleren.

• Een ondergrondse tank van meer dan 6000 liter:
Er geldt een tweejaarlijkse verplichting tot een beperkte tankcontrole voor ondergrondse tanks van meer dan 6000 liter. Staat uw tank in een waterwingebied of een beschermingszone? Dan moet u jaarlijks een beperkte tankcontrole laten uitvoeren. Bovendien moet u uw tank elke vijftien jaar aan een grondige controle onderwerpen (elke tien jaar voor tanks in waterwingebieden of beschermingszones). Is uw tank gemaakt van gewapende thermohardende kunststof? Dan is een grondige tankcontrole niet verplicht.

• Een bovengrondse tank van meer dan 6000 liter:
Voor een bovengrondse tank van meer dan 6000 liter geldt er elke drie jaar een verplichte beperkte controle. Heeft uw stookolietank een volume van meer dan 20.000 liter? Dan moet u elke twintig jaar ook nog eens een grondige tankcontrole laten uitvoeren.

BRON: ALL TANK SOLUTIONS

tankkeuring.jpg
bottom of page